ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565
26 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564
11 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2564 ครั้งที่ 1
7 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2564 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปี 2565
7 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทรายครั้งแรก
28 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทรายครั้งแรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563
27 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
24 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
27 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
28 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ