รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
20 ตุลาคม 2565

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ตุลาคม 2564

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
13 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ