แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)
9 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)
10 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
3 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
3 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุายน 2564
8 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุายน 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
5 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
29 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ