สถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลการให้บริการ งานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
26 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลการให้บริการ งานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลการให้บริการ งานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563
26 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลการให้บริการ งานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งานสวัสดิการและบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 อบ 6 เดือนแรก
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งานสวัสดิการและบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 อบ 6 เดือนแรก ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษีประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
15 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษีประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษีประจำปี 2562
20 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษีประจำปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
20 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปสถิติการให้บริการงานประปา
15 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปสถิติการให้บริการงานประปา ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปสถิติการให้บริการสาธาณะ
15 กรกฎาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปสถิติการให้บริการสาธาณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ