การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2564

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
29 เมษายน 2564

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในสในการดำเนินงาน
29 มีนาคม 2564

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในสในการดำเนินงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ