การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567

0


การปประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ
21 เมษายน 2564

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ