การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ ม. 6
30 เมษายน 2564

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ ม. 6 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง คก.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน ม.6
30 เมษายน 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง คก.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน ม.6ถนน คสล.สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ ม. 6 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง คก.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน ม.6
30 เมษายน 2564

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง คก.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน ม.6 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ