ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
26 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่
26 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน
26 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน
2 เมษายน 2564

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการประชาชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ