หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2 เมษายน 2563

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเก่ี่ยวกับวินัย 2562
9 กรกฎาคม 2562

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานทั่วไปเก่ี่ยวกับวินัย 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
26 กุมภาพันธ์ 2562

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561
3 กรกฎาคม 2561

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 เมษายน 2560

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
30 พฤศจิกายน 542

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ