สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม
19 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน
7 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม
9 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน
5 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน
5 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม
6 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม
7 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน
7 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม
6 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน
15 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม
5 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม
6 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม
6 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน
7 ธันวาคม 2565

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม
4 พฤศจิกายน 2565

0


เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม
7 มกราคม 2565

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน
7 ธันวาคม 2564

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ