ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
8 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ 4
10 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศกองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
11 ตุลาคม 2564

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ