แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
8 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ตุลาคม 2565

0


เอกสารแนบ
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปี พ.ศ.2565
27 สิงหาคม 2564

37


โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึง หมู่ที่ 8 

ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

เอกสารแนบ
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปี พ.ศ.2565
27 สิงหาคม 2564

35


ซ๋อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
6 ตุลาคม 2563

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ