ข้อมูลผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ได้ที่นี่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
16 กุมภาพันธ์ 2564

0


นายมานพ  ช่วยมณี

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย 

โทร. 081-9631451

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
16 กุมภาพันธ์ 2564

0


นางนิษากร  แก้วจันทร์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย