โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
30 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอนทราย
30 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอนทราย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างองค์กร
30 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผังโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
30 เมษายน 2564

0


เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ