ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับเจ้าพนักงานรพสต. อสม. จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวชุมชน LQ
128
9 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับเจ้าพนักงานรพสต. อสม. จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวชุมชน LQ ของเทศบาลตำบลดอนทราย