ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีฯ นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าพนักงานรพสต. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด-19
115
11 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีฯ นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าพนักงานรพสต. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด-19 ของเทศบาลตำบลดอนทราย