ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการทำงานของเทศบาลตำบลดอนทราย
134
20 กรกฎาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการทำงานของเทศบาลตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย