ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19 แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนทราย จำนวน 4 ครัวเรือน
132
14 กรกฎาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19 แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนทราย จำนวน 4 ครัวเรือน ของเทศบาลตำบลดอนทราย