ภาพกิจกรรม
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้วัดห้วยลึก
139
12 กรกฎาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้วัดห้วยลึก ของเทศบาลตำบลดอนทราย