ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพ
149
29 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19 แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนทราย จำนวน 19 ครัวเรือน