ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบ้านลุงกลาย
186
30 เมษายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบ้านลุงกลาย ของเทศบาลตำบลดอนทราย

          นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกทราย อาสามัครดูแลผู้สูงอายุตำบลดอนทราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบ้านลุงกลาย แก้วเพชร หมู่ที่2 บ้านเกาะเสือ