ภาพกิจกรรม
เป่าล้างหน้าทราย ระบบประปาหมู่ที่ 2
165
25 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบให้กองช่าง ออกเป่าล้างหน้าทราย ระบบประปาหมู่ที่ 2 เพื่อให้น้ำพร้อมใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ