ภาพกิจกรรม
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลดอนทราย
168
26 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง โดย ผช.เจ้าพนักงานการไฟฟ้า ออกซ่อมแซมระบบไฟทางเข้าวัดหัวเตย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน