ภาพกิจกรรม
สำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
173
26 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทำการจัดการภาษีต่อไป