ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
158
23 มีนาคม 2564

23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลดอนทราย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คัดกรอง (อสม.) ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวเตย หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิทยากร นายขจรพงศ์ มีขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม นี้