ภาพกิจกรรม
ตัวอย่างบัตรเลือก สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
147
16 มีนาคม 2564

🥰บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสีม่วง นายกฯเลือกได้ 1คน
🥰บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสีชมพู สมาชิกฯ เลือกได้ไม่เกิน 6คน
😍วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา08.00น-17.00น. 😍