ภาพกิจกรรม
ตรวจฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก
155
19 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย ลงพื้นที่พร้อม จนท.รพ.สตบ้านโคกทราย ตรวจฟาร์มเลี้ยงหมู พื้นที่หมู่6 บ้านกันขี้เหล็ก เพื่อดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลดอนทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ