ภาพกิจกรรม
เชื่อมต่อท่อประปา หมู่ที่ 2 ไปยังหมู่ที่ 5
159
18 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการเชื่อมต่อและเพิ่มขนาดท่อจากระบบประปาหมู่ที่ 2 ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านเหมืองไทรเพื่อแบ่งการส่งจ่ายน้ำช่วยเหลือในส่วนที่น้ำไม่เพียงพอ