ภาพกิจกรรม
LTC ตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมทีมงาน มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2563
316
22 กรกฎาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม LTC ตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมทีมงาน นายพิเชษฐ  ศักดิ์แสง ผอ.รพ.สต.บ้านโคกทราย และCG  ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2563