ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง
296
25 มิถุนายน 2563

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีเปิดและส่งมอบบ้าน "กาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ** 25 มิถุนายน 2563 ณ บ้านนางสาวฐิติรัตน์ นารัตตะคุ ราษฎรบ้านกันขี้เหล็ก เลขที่ 45/4 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูนและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทรายและ นายเคลิ้ม บัวแก้ว กำนันตำบลดอนทราย ผู้ใหญ่บ้าน ม2-ม.6 ตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย