ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม ณ ร้านรสแซ่บ หมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
91
1 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม ณ ร้านรสแซ่บ หมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ของเทศบาลตำบลดอนทราย