ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่อำนวยความสะดวกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4181
31
25 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่อำนวยความสะดวกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4181 ของเทศบาลตำบลดอนทราย