ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 3 ครัวเรือน
100
25 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 3 ครัวเรือน ของเทศบาลตำบลดอนทราย