ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่าง ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย เพื่อประชาชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพต่อการอุปโภคและบริโภค
34
21 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่าง ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย เพื่อประชาชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพต่อการอุปโภคและบริโภค ของเทศบาลตำบลดอนทราย