ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
354
5 มิถุนายน 2563

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธนพล ไชยคีรี อปพร.ดอนทราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ #กู้ภัยปากพะยูน #กู้ภัยจังหวัดพัทลุง ภายใต้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมยาฆ่าเชื้อจากหน่วยกู้ภัยจังหวัดพัทลุง เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดอนทราย
#วัดหัวเตย #ร้านดอนทรายการเกษตร #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย