ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
349
5 มิถุนายน 2563

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย พร้อมพนักงานเทศบาล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่ รพ.สต ตำบลโคกทราย และจุดตรวจสี่แยกห้วยลึก มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19