Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทรายร่วมด้วยช่วยกัน ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
   แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใส
   รายงาน
กฎหมาย
   เทศบัญญัติเทศบาล
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
การให้บริการ
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
งานการเจ้าหน้าที่
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลดอนทราย
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมานพ ช่วยมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
081-963-1451


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565  (ดู : 26)
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เวลา 09.00-16.00 น. (ดู : 29)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 68)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4  (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 3 บ่อ (ดู : 96)


ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย
 
มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย ให้กับประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างดำเนินกาารซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างดำเนินการล้างกรองหน้าทราย หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างดำเนินการล้างกรองหน้าทราย หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตามที่มีผู้ร้องเรียน เรื่องมูลสุกรส่งกลิ่นเหม็น หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมท่อระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 9)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 18)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (ดู : 460)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP

  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs