Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู
ประธานสภา ทต.ดอนทราย
Responsive image
Responsive image
นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว
รองประธานสภา ทต.ดอนทราย
Responsive image
Responsive image
นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว
เลขานุการสภา ทต.ดอนทราย
Responsive image
นายสุภาพ อินทร์จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายวัลลภ ซ้ายขวัญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายประดิษฐ์ ศรีเทียม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายชม ทองราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายวีระ ทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายสุรินทร์ สมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายยุทธนา รัตนคีรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายวิรัตน์ สิงห์เนี่ยว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายสุนทร อินนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th