Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 มิ.ย. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2562

05 มิ.ย. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

03 มิ.ย. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

31 พ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเทศบาลตำบลดอนทราย

29 พ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลดอนทราย

29 พ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการป้องกันและระวังโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของสัตว์ ประจำปี 2562

27 พ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการค่ายแกนนำเด็กแกนนำเด็กและเยาวชนอำเภอปากพะยูน กิจกรรม "ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม้พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22 พ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

08 มี.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ธ.ค. 2561
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้งในครอบครัว (นวดแผนไทย)

เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th