Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 3104 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
01 ต.ค. 3104 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร2561
01 ต.ค. 3103 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
01 ต.ค. 3101 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
01 ต.ค. 3101 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
01 ต.ค. 3101 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศแนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม
28 ก.ย. 3101 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศนโยบายจริยธรรม
28 ก.ย. 3101 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
13 ส.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 ก.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th