Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล
14 ม.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
14 ม.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
14 ม.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปีงบประมาณ 2562
25 ธ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
25 ธ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
25 ธ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
18 ธ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
06 ธ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
06 ธ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th