Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา 
     - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกทรายตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย มีนักเรียนทั้งหมด 198 คน ครู 14 คน นักการภารโรง 1 คน 
     - มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง ( ทั้ง 6 หมู่บ้าน ) 
   
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
     - วัด 2 แห่ง คือ วัดหัวเตย , วัดห้วยลึก 
     - สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ( สำนักสงฆ์ท่าเทียน หมู่ที่ 3) 
     - โบสถ์ - แห่ง
     - มัสยิด - แห่ง
     - ศาลเจ้า - แห่ง 
   
การสาธารณสุข 
     - โรงพยาบาล - แห่ง
     - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
     - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัยโคกทราย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย (มีเตียงผู้ป่วย 2 เตียง)
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง (ตั้งอยู่หมูที่ 1 , หมู่ที่ 5)
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
     - ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน 6 แห่ง
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     - สถานีตำรวจ - แห่ง
     - สถานีดับเพลิง - แห่ง
     - จุดตรวจประจำตำบล 1 แห่ง
     - ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง (หมู่ที่ 5)


เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th