Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

เนื้อที่
     เนื้อที่ ตำบลดอนทรายมีประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,500 ไร่ 


อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  
ภูมิประเทศ 
     ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลดอนทราย ส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่ม เป็นทุ่งนา ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลประมาณ 80% จะยึดอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก สำหรับพื้นที่บางส่วนของตำบล จะเป็นเนินสูง หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ควน” พื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูกยางพารากันมาก ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ซึ่งเหมาะกับการปลูกยางพาราและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
   
จำนวนหมู่บ้าน
     ทั้งหมด มี 6 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่ อบต. ทั้ง 6 หมู่บ้าน รวม 704 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก
- หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
- หมู่ที่ 3 บ้านดอน
- หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
- หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย
- หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวีระ รัตนวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายธีรพล เสนีย์
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสุนทร พรหมแดง
กำนันตำบลดอนทราย คือ นายสมปอง ณ สุย
ผู้ใหญ่บ้านคือ นายอำนวย แก้วมณี
ผู้ใหญ่บ้านคือ นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์
ประชากร ชาย 137 คน หญิง 166 คน รวม 303 คน รวม 99 ครัวเรือน
ประชากร ชาย 97 คน หญิง 105 คน รวม 202 คน รวม 52 ครัวเรือน
ประชากร ชาย 89 คน หญิง 96 คน รวม 185 คน รวม 53 ครัวเรือน
ประชากร ชาย 152 คน หญิง 157 คน รวม 309 คน รวม 82 ครัวเรือน
ประชากร ชาย 434 คน หญิง 477 คน รวม 911 คน รวม 284 ครัวเรือน
ประชากร ชาย 269 คน หญิง 290 คน รวม 559 คน รวม 134 ครัวเรือน

ท้องถิ่นอื่นในตำบล 
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ไม่มีสุขาภิบาล และเทศบาลในพื้นที่ 
   
ประชากร 
     ประชากรทั้งหมด 2,469 คน แยกเป็น ชาย 1,178 คน หญิง 1,291 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 125 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2549)


เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th