Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน... (02 พ.ค. 2562)  
แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (16 ม.ค. 2562)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปีงบประมาณ 2562 (14 ม.ค. 2562)  
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 (14 ม.ค. 2562)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (14 ม.ค. 2562)
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลดอนทราย อำเ... (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุ... (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั... (25 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (18 ธ.ค. 2561)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (06 ธ.ค. 2561)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศช่องทางเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอนทราย (03 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที 2 ประจำปี2... (30 เม.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที 1 ประจำปี2... (03 เม.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที 1 ประจำปี2... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภ... (04 ม.ค. 2561)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 พ.ย. 2560)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 (30 ต.ค. 2560)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (26 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน (22 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (22 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจ... (10 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลโครงการรดน... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงก... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดสถานที่โครงการรด... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิลโครงการรดน้ำ... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า (09 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (กรณ... (05 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (11 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อร... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปั๊มหอยโข่ง จำน... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินท่อสูบน้ำดิบของ... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดย... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การ... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (20 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (11 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค ... (05 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร... (05 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 ราย... (05 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th