Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) (12 มิ.ย. 2562)  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 31 มี... (12 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน... (02 พ.ค. 2562)  
แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (16 ม.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปีงบประมาณ 2562 (14 ม.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 (14 ม.ค. 2562)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (14 ม.ค. 2562)
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลดอนทราย อำเ... (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุ... (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั... (25 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (18 ธ.ค. 2561)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (06 ธ.ค. 2561)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศช่องทางเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (13 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนอัตรากำลังสามปีพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอนทราย (03 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที 2 ประจำปี2... (30 เม.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที 1 ประจำปี2... (03 เม.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที 1 ประจำปี2... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภ... (04 ม.ค. 2561)
Responsive image
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 

โครงการจัดการของเสียอันตร... (05 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (03 มิ.ย. 2562)  

โครงการการจัดการของเสียอั... (31 พ.ค. 2562)  

โครงการป้องกันและระวังโรค... (29 พ.ค. 2562)

โครงการประชาคมท้องถิ่น เพ... (29 พ.ค. 2562)

โครงการค่ายแกนนำเด็กแกนนำ... (27 พ.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่... (22 พ.ค. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำ... (08 มี.ค. 2562)

โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจก... (31 ธ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภ... (07 ก.ย. 2561)

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภั... (02 ก.ค. 2561)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (22 ส.ค. 2560)

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศ... (02 ส.ค. 2560)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ... (02 ส.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ... (31 ก.ค. 2560)

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสม... (31 ก.ค. 2560)

กิจกรรม Big cleaning day ... (27 ก.ค. 2560)

โครงการอบรมปลูกดอกดาวเรือ... (26 ก.ค. 2560)

รับมอบรถพยาบาล(รถตู้)พร้อ... (20 ก.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประด... (18 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่... (12 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผนที่แมบท ตามโคร... (04 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (31 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองน้ำโคกคลอง ... (30 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ๋อมรถบรรทุกขยะ (28 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดยุงลาย จำนวน ... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช าง ... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (10 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน (22 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (22 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจ... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลโครงการรดน... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงก... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดสถานที่โครงการรด... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิลโครงการรดน้ำ... (09 เม.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th